Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2015

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 september 2015. Bolaget uppvisar ännu inga intäkter under året då fastigheten håller på att färdigställas för inflyttning i slutet av 2015.
Beaktat att bolagets fastighet tas upp till sitt marknadsvärde i den finansiella rapporten, uppgår nettoresultatet efter omvärdering till 31,6 mkr och eget kapital till 208,3 mkr. Likvida medel är 107,9 mkr.

Rapporten återfinns på www.gronlandet.com.

______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se