Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2016

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 september 2016. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför hela perioden januari-september 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 18,7 mkr och justerat eget kapital per 30 september till 237,1 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är per 31 december 2015 värderad till 640 mkr. Någon värdering av fastigheten har inte skett under 2016.

 

Rapporten återfinns på här.