Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2017

PRESSMEDDELANDE 2017-11-27

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella
rapport per 30 september 2017. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i
januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför tiden från och med
januari 2016.
Driftsnettot för perioden uppgick till 22,9 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30
september 2017 till 385,7 mkr.
Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 815 mkr per 30 september 2017,
vilket är en ökning med 115 mkr från värderingen i december 2016.
Rapporten finns här
______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se