Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-11-29

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 september 2018. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016.
Driftsnettot för perioden uppgick till 23,1 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30 september 2018 till 410,2 mkr.
Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 825 mkr per 30 september 2018.
Rapporten återfinns på www.gronlandet.se
______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se