Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2015

PRESSMEDDELANDE 2016-02-25

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 december 2015. Bolagets fastighet har färdigställts för inflyttning i januari 2016 och redovisar hyresintäkter från och med den 1 december 2015.

Beaktat att bolagets fastighet tas upp till sitt marknadsvärde i den finansiella rapporten, uppgår nettoresultatet efter omvärdering till 41,6 mkr och eget kapital till 216,2 mkr. Likvida medel är 27,7 mkr.

 

Rapporten återfinns här: Financial Statements_Grönlandet_2015_Q4.

.

­­­­­­­______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se