Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2017

PRESSMEDDELANDE 2018-02-27

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella
rapport per 31 december 2017. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i
januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför tiden från och med
januari 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 30,4 mkr och IFRS justerat eget kapital per 31
december 2017 till 398,7 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 825 mkr per 31 december 2017,
vilket är en ökning med 125 mkr från värderingen i december 2016.
Rapporten återfinns här.
______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se