Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2018

 Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 december 2018. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016. 

Driftsnettot för perioden uppgick till 25,6 mkr och IFRS justerat eget kapital per 31 december 2018 till 465,6 mkr. 

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 900 mkr per 31 december 2018. 

Rapporten återfinns här.

______________________________________________________________ 

För ytterligare information kontakta: 

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se