Grönlandet publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin officiella årsredovisning för 2016. Fastigheten färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och har varit fullt uthyrd under räkenskapsåret.
Nettoresultatet för 2016 uppgick till 10,8 mkr och eget kapital till 11,0 mkr. Likvida medel är 11,5 mkr.

Ladda ner rapporten här.

För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se