Grönlandet publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017

PRESSMEDDELANDE 2018-04-30

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin officiella årsredovisning för 2017. Fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och har varit fullt uthyrd under räkenskapsåret.

Nettoresultatet för 2017 uppgick till 14,9 mkr och eget kapital till 25,9 mkr. Likvida medel är 17,8 mkr.

Rapporten återfinns här

 

För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se