PRESSMEDDELANDE 2015-08-28

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 juni 2015

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 juni 2015.
Bolaget uppvisar ännu inga intäkter under året då fastigheten håller på att färdigställas för inflyttning i
slutet av 2015. Resultatet uppgår till -6,6 mkr och eget kapital till 171,7 mkr, beaktat att bolagets fastighet
tagits upp till sitt marknadsvärde i den finansiella rapporten. Likvida medel är 111,9 mkr.

Rapporten återfinns här.

______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se