Grönlandet publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin officiella årsredovisning för 2018. Fastigheten har varit fullt uthyrd under räkenskapsåret.

Nettoresultatet för 2018 uppgick till 10,8 mkr och eget kapital till 30,1 mkr. Likvida medel är 22,5 mkr.

 

Rapporten återfinns på www.gronlandet.se

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017

PRESSMEDDELANDE 2018-04-30

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin officiella årsredovisning för 2017. Fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och har varit fullt uthyrd under räkenskapsåret.

Nettoresultatet för 2017 uppgick till 14,9 mkr och eget kapital till 25,9 mkr. Likvida medel är 17,8 mkr.

Rapporten återfinns här

 

För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

 

 

 

Grönlandet publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin officiella årsredovisning för 2016. Fastigheten färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och har varit fullt uthyrd under räkenskapsåret.
Nettoresultatet för 2016 uppgick till 10,8 mkr och eget kapital till 11,0 mkr. Likvida medel är 11,5 mkr.

Ladda ner rapporten här.

För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin officiella årsredovisning för 2015. Som tidigare meddelats har bolagets fastighet färdigställts för inflyttning i januari 2016. Fastigheten är fullt uthyrd och hyresintäkter tas upp i årsredovisningen från och med den 1 december 2015.

Nettoresultatet för 2015 uppgår till -19,1 mkr och eget kapital till 0,2 mkr. Likvida medel är 27,7 mkr. Aktieägartillskott har erhållits med 9,0 mkr.

Klicka för att ladda ner Årsredovisning Grönlandet Södra 2015

.

­­­­­­­______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se