Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 juni 2017

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella
rapport per 30 juni 2017. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016
och rapporterade hyresintäkter omfattar därför tiden från och med januari 2016.
Driftsnettot för perioden uppgick till 12,6 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30
juni 2017 till 291,4 mkr.
Fastigheten Grönlandet Södra 13 är enligt värdering per 31 december 2016
värderad till 700 mkr, vilket var en ökning med 60 mkr från värderingen i december
2015.
Rapporten återfinns här.

______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 mars 2017

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 mars 2017. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför hela perioden från januari 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 6,3 mkr och justerat eget kapital per 30 september till 289,0 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är per 31 mars 2017 värderad till 700 mkr, vilket är en ökning med 60 mkr från värderingen per 31 december 2015.

Rapporten finns här.

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2015

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 september 2015. Bolaget uppvisar ännu inga intäkter under året då fastigheten håller på att färdigställas för inflyttning i slutet av 2015.
Beaktat att bolagets fastighet tas upp till sitt marknadsvärde i den finansiella rapporten, uppgår nettoresultatet efter omvärdering till 31,6 mkr och eget kapital till 208,3 mkr. Likvida medel är 107,9 mkr.

Rapporten återfinns på www.gronlandet.com.

______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se