Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2017

PRESSMEDDELANDE 2017-11-27

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella
rapport per 30 september 2017. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i
januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför tiden från och med
januari 2016.
Driftsnettot för perioden uppgick till 22,9 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30
september 2017 till 385,7 mkr.
Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 815 mkr per 30 september 2017,
vilket är en ökning med 115 mkr från värderingen i december 2016.
Rapporten finns här
______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 mars 2017

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 mars 2017. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför hela perioden från januari 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 6,3 mkr och justerat eget kapital per 30 september till 289,0 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är per 31 mars 2017 värderad till 700 mkr, vilket är en ökning med 60 mkr från värderingen per 31 december 2015.

Rapporten finns här.

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin officiella årsredovisning för 2016. Fastigheten färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och har varit fullt uthyrd under räkenskapsåret.
Nettoresultatet för 2016 uppgick till 10,8 mkr och eget kapital till 11,0 mkr. Likvida medel är 11,5 mkr.

Ladda ner rapporten här.

För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2016

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 december 2016. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför hela perioden januari-september 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 25,5 mkr och justerat eget kapital per 30 september till 285,0 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är per 31 december 2016 värderad till 700 mkr, vilket är en ökning med 60 mkr från värderingen per 31 december 2015.

 

Rapporten återfinns på här.

­­­­­­­______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

 

 

 

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2016

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 september 2016. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför hela perioden januari-september 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 18,7 mkr och justerat eget kapital per 30 september till 237,1 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är per 31 december 2015 värderad till 640 mkr. Någon värdering av fastigheten har inte skett under 2016.

 

Rapporten återfinns på här.

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 juni 2016

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 juni 2016. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför hela perioden januari-juni 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 11,6 mkr och eget kapital till 232,8 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 640 mkr.

 

Rapporten återfinns här.

.

­­­­­­­______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

 

 

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 mars 2016

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 mars 2016. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar hela första kvartalet 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 5,7 mkr och eget kapital till 230,6 mkr.

Likvida medel är 17,3 mkr.

 

Rapporten återfinns här.

.

­­­­­­­______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin officiella årsredovisning för 2015. Som tidigare meddelats har bolagets fastighet färdigställts för inflyttning i januari 2016. Fastigheten är fullt uthyrd och hyresintäkter tas upp i årsredovisningen från och med den 1 december 2015.

Nettoresultatet för 2015 uppgår till -19,1 mkr och eget kapital till 0,2 mkr. Likvida medel är 27,7 mkr. Aktieägartillskott har erhållits med 9,0 mkr.

Klicka för att ladda ner Årsredovisning Grönlandet Södra 2015

.

­­­­­­­______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2015

PRESSMEDDELANDE 2016-02-25

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 december 2015. Bolagets fastighet har färdigställts för inflyttning i januari 2016 och redovisar hyresintäkter från och med den 1 december 2015.

Beaktat att bolagets fastighet tas upp till sitt marknadsvärde i den finansiella rapporten, uppgår nettoresultatet efter omvärdering till 41,6 mkr och eget kapital till 216,2 mkr. Likvida medel är 27,7 mkr.

 

Rapporten återfinns här: Financial Statements_Grönlandet_2015_Q4.

.

­­­­­­­______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

 

 

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2015

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 september 2015. Bolaget uppvisar ännu inga intäkter under året då fastigheten håller på att färdigställas för inflyttning i slutet av 2015.
Beaktat att bolagets fastighet tas upp till sitt marknadsvärde i den finansiella rapporten, uppgår nettoresultatet efter omvärdering till 31,6 mkr och eget kapital till 208,3 mkr. Likvida medel är 107,9 mkr.

Rapporten återfinns på www.gronlandet.com.

______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se