Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 juni 2016

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 juni 2016. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför hela perioden januari-juni 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 11,6 mkr och eget kapital till 232,8 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 640 mkr.

 

Rapporten återfinns här.

.

­­­­­­­______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se