Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 juni 2017

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella
rapport per 30 juni 2017. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016
och rapporterade hyresintäkter omfattar därför tiden från och med januari 2016.
Driftsnettot för perioden uppgick till 12,6 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30
juni 2017 till 291,4 mkr.
Fastigheten Grönlandet Södra 13 är enligt värdering per 31 december 2016
värderad till 700 mkr, vilket var en ökning med 60 mkr från värderingen i december
2015.
Rapporten återfinns här.

______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se