Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 juni 2018

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 juni 2018. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 15,4 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30 juni 2018 till 407,5 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 825 mkr per 30 juni 2018, vilket är en ökning med 125 mkr från värderingen i december 2016.

Rapporten återfinns här

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se