Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2019

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 september 2019. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i

januari 2016. Driftsnettot för perioden uppgick till 25,6 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30 september 2019 till 478,9 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 900 mkr per 30 september 2019.

Rapporten går att ladda ner här

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Search
VISIT US

Read more how to experience the architecture?

MORE LEWERENTZ

Read more about the architect