Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2016

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 december 2016. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför hela perioden januari-september 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 25,5 mkr och justerat eget kapital per 30 september till 285,0 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är per 31 december 2016 värderad till 700 mkr, vilket är en ökning med 60 mkr från värderingen per 31 december 2015.

 

Rapporten återfinns på här.

­­­­­­­______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se