Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 mars 2016

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 mars 2016. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar hela första kvartalet 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 5,7 mkr och eget kapital till 230,6 mkr.

Likvida medel är 17,3 mkr.

 

Rapporten återfinns här.

.

­­­­­­­______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se