Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 mars 2019

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 mars 2019
Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 mars 2019. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016.
Driftsnettot för perioden uppgick till 5,9 mkr och IFRS justerat eget kapital per 31 mars 2019 till 469,4 mkr.
Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 900 mkr per 31 mars 2019.

Rapporten återfinns här.

______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se