Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2019

PRESSMEDDELANDE 2020-02-28

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2019

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 december 2019. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 28,4 mkr och IFRS justerat eget kapital per 31 december 2019 till 561,7 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 1 000 mkr per 31 december 2019.

Rapporten återfinns på www.gronlandet.se

 

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Search
VISIT US

Read more how to experience the architecture?

MORE LEWERENTZ

Read more about the architect