Grönlandet publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin officiella årsredovisning för 2015. Som tidigare meddelats har bolagets fastighet färdigställts för inflyttning i januari 2016. Fastigheten är fullt uthyrd och hyresintäkter tas upp i årsredovisningen från och med den 1 december 2015.

Nettoresultatet för 2015 uppgår till -19,1 mkr och eget kapital till 0,2 mkr. Likvida medel är 27,7 mkr. Aktieägartillskott har erhållits med 9,0 mkr.

Klicka för att ladda ner Årsredovisning Grönlandet Södra 2015

.

­­­­­­­______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se