Grönlandet publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin officiella årsredovisning för 2018. Fastigheten har varit fullt uthyrd under räkenskapsåret.

Nettoresultatet för 2018 uppgick till 10,8 mkr och eget kapital till 30,1 mkr. Likvida medel är 22,5 mkr.

 

Rapporten återfinns på www.gronlandet.se

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se