Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2019

PRESSMEDDELANDE 2020-02-28

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2019

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 december 2019. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 28,4 mkr och IFRS justerat eget kapital per 31 december 2019 till 561,7 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 1 000 mkr per 31 december 2019.

Rapporten återfinns på www.gronlandet.se

 

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2019

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 september 2019. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i

januari 2016. Driftsnettot för perioden uppgick till 25,6 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30 september 2019 till 478,9 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 900 mkr per 30 september 2019.

Rapporten går att ladda ner här

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 juni 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-08-30

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 juni 2019. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 12,2 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30 juni 2019 till 469,9 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 900 mkr per 30 juni 2019.

Ladda ner rapporten här: Financial Statements_Grönlandet_2019_Q2

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2018

 Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 december 2018. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016. 

Driftsnettot för perioden uppgick till 25,6 mkr och IFRS justerat eget kapital per 31 december 2018 till 465,6 mkr. 

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 900 mkr per 31 december 2018. 

Rapporten återfinns här.

______________________________________________________________ 

För ytterligare information kontakta: 

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se 

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-11-29

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 september 2018. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016.
Driftsnettot för perioden uppgick till 23,1 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30 september 2018 till 410,2 mkr.
Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 825 mkr per 30 september 2018.
Rapporten återfinns på www.gronlandet.se
______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 juni 2018

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 juni 2018. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 15,4 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30 juni 2018 till 407,5 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 825 mkr per 30 juni 2018, vilket är en ökning med 125 mkr från värderingen i december 2016.

Rapporten återfinns här

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 mars 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-05-29

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 31 mars 2018. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 7,6 mkr och IFRS justerat eget kapital per 31 mars 2018 till 403,8 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 825 mkr per 31 mars 2018, vilket är en ökning med 125 mkr från värderingen i december 2016.

Rapporten återfinns här

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017

PRESSMEDDELANDE 2018-04-30

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin officiella årsredovisning för 2017. Fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016 och har varit fullt uthyrd under räkenskapsåret.

Nettoresultatet för 2017 uppgick till 14,9 mkr och eget kapital till 25,9 mkr. Likvida medel är 17,8 mkr.

Rapporten återfinns här

 

För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

 

 

 

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 31 december 2017

PRESSMEDDELANDE 2018-02-27

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella
rapport per 31 december 2017. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i
januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför tiden från och med
januari 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 30,4 mkr och IFRS justerat eget kapital per 31
december 2017 till 398,7 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 825 mkr per 31 december 2017,
vilket är en ökning med 125 mkr från värderingen i december 2016.
Rapporten återfinns här.
______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se

Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 september 2017

PRESSMEDDELANDE 2017-11-27

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella
rapport per 30 september 2017. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i
januari 2016 och rapporterade hyresintäkter omfattar därför tiden från och med
januari 2016.
Driftsnettot för perioden uppgick till 22,9 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30
september 2017 till 385,7 mkr.
Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 815 mkr per 30 september 2017,
vilket är en ökning med 115 mkr från värderingen i december 2016.
Rapporten finns här
______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se