RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN

Läs mer om byggnaden och dess historia : RFA_Grönlandet

Husets utsida ser ut som en kub, med djupt liggande fönstergluggar. Innergården är elipsformad med en fasad som öppnar sig för dagsljuset. Raderna av stora fönster visar dessutom att väggen inte är bärande. Stålpelare och armerad betong är bärande element i byggnaden

Ovalen öppnar sig mot himlen. Notera de vackra väggklockorna och hur takterrassen smyger sig runt huskroppen. Innergården med sina tätt sittande fönster.

Search
VISIT US

Read more how to experience the architecture?

MORE LEWERENTZ

Read more about the architect