Grönlandet publicerar finansiell rapport per 30 juni 2019

PRESSMEDDELANDE 2019-08-30

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har idag publicerat sin finansiella rapport per 30 juni 2019. Bolagets fastighet färdigställdes för inflyttning i januari 2016.

Driftsnettot för perioden uppgick till 12,2 mkr och IFRS justerat eget kapital per 30 juni 2019 till 469,9 mkr.

Fastigheten Grönlandet Södra 13 är värderad till 900 mkr per 30 juni 2019.

Ladda ner rapporten här: Financial Statements_Grönlandet_2019_Q2

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Per Örtlund, Group CFO +46 733818880, per.ortlund@marginalen.se